ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Όνομα(*)

Επώνυμο(*)

Ηλεκτρονική διεύθυνση(*)

Τηλέφωνο(*)

Περιοχή(*)

Νομός(*)

Α.Φ.Μ.(*)

ΤΚ(*)

Τύπος Κατοικίας(*)

Διεύθυνση Κατοικίας ακινήτου για το Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Τετραγωνικά Μέτρα Κατοικίας

Έτος απόκτησης ακινήτου

Έτος κατασκευής

Τι σχέση έχετε με το ακίνητο

Σε ποια φάση του προγράμματος βρίσκεστε;

Σχόλια

Κατάστημα Attica Bank με το οποίο επιθυμείτε να συνεργαστείτε

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (αφορά μόνο τα Φυσικά Πρόσωπα) (*)

Η ATTICA BANK, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται μέσω της παρούσας φόρμας επικοινωνίας, με σκοπό την εξέταση του αιτήματός σας.Κατά τα λοιπά, παρακαλούμε ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Τράπεζα και ειδικότερα για την άσκηση και την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, από το «Έντυπο Ενημέρωσης Πελατών της Attica Bank» που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο και επικαιροποιημένο στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας www.atticabank.gr.

Έλαβα πλήρη γνώση για τους όρους που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την Τράπεζα.

Το συγκεκριμένο πεδίο πρέπει να επιλεχθεί

Επιβεβαίωση ασφαλείας(*)

Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά

Το αίτημά σας καταχωρήθηκε με επιτυχία!
Σύντομα ένας εκπρόσωπος της Attica Bank θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Σας ευχαριστούμε!