Πρόγραμμα
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κερδίζω αναβαθμίζοντας την κατοικία μου
με Attica Bank

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠΑνΕΚ καιτων ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, ΝότιουΑιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.Δικαιούχος του Προγράμματος Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ
https://exoikonomo2020.gov.gr

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠΑνΕΚ και
των ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Νότιου
Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Δικαιούχος του Προγράμματος Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ
https://exoikonomo2020.gov.gr

Επιχορήγηση έως και

85%

του κόστους των
παρεμβάσεων

Δανειοδότηση

100%

επιδότηση
επιτοκίου

Κάλυψη
αμοιβής συμβούλου
έργου και τυχόν μελετών

Το πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σας προσφέρει τη δυνατότητα να εξοικονομήσετε χρήματα και ενέργεια, να αυξήσετε την αξία της κατοικίας σας, αλλά και να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτό είναι εφικτό, υλοποιώντας παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας του σπιτιού σας, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».

Η Attica Bank, για όσους επιθυμούν, προσφέρει δάνειο με ευνοϊκούς όρους συγχρηματοδοτούμενο σε αναλογία κεφαλαίων 1:2 (Eλληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ (ΗDB)/Attica Bank). Το μέρος των κεφαλαίων που παρέχεται από την HDB είναι άτοκο και απαλλάσσεται της εισφοράς του Ν. 128/75. Το επιτόκιο των κεφαλαίων που παρέχονται από την Attica Bank επιδοτείται κατά 100% από την HDB, ενώ η εισφορά του ν. 128/75 διαμορφώνεται σε 0,08% και καταβάλλεται από εσάς. Παράλληλα, η Attica Bank σάς προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη στη διαδικασία της αίτησης.Το Πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τι σας προσφέρει

• Επιχορήγηση έως και 85% του κόστους των παρεμβάσεων

• Δανειοδότηση με 100% επιδότηση επιτοκίου

• Κάλυψη κόστους ενεργειακών επιθεωρήσεων, αμοιβής συμβούλου έργου ή για τυχόν απαιτούμενες μελέτες.

Πιο αναλυτικά• Επιχορήγηση
Η επιχορήγηση προσφέρεται και για τις 5 εισοδηματικές κατηγορίες Ωφελούμενων του Προγράμματος έως 85%, καθώς και για τις αιτήσεις πολυκατοικίας έως 80% του κόστους των παρεμβάσεων (για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας προβλέπεται επιπλέον ειδική προσαύξηση +10% στο βασικό ποσοστό επιδότησης).

• Επιδότηση επιτοκίου
Το πρόγραμμα σας προσφέρει προνομιακό (*) επιτόκιο με 100%

επιδότηση επιτοκίου. Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής το 70% του δανείου ώστε να μπορεί να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις χωρίς να απαιτούνται ιδία κεφάλαια.

• Κάλυψη για αμοιβές και κόστη

Το πρόγραμμα καλύπτει το κόστους ενεργειακών επιθεωρήσεων, την αμοιβή Συμβούλου έργου, καθώς και την αμοιβή για τυχόν απαιτούμενες μελέτες.

 

*το 33,33% του κεφαλαίου που προέρχεται από το «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ» της HDB είναι άτοκο

Ποια κτίρια και αναβαθμίσεις αφορά

Μονοκατοικίες/Διαμερίσματα

Πολυκατοικίες

Συγκεκριμένα, αφορά κτίρια
-που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία
-διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
-κατατάσσονται σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ’ ενεργειακής απόδοσης.

Μόνωση
Αντικατάσταση Κουφωμάτων- συστημάτων σκίασης
Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσηςΘέρμανση - Ψύξη
Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης.
Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςΕνέργεια
Εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ενεργειακό συμψηφισμό.
Εγκατάσταση τοπικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρικοί συσσωρευτές), που παράγεται από Φ/Β

Τεχνολογία
Εγκατάσταση «έξυπνων» οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος.
Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης (smart home), τα οποία συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας:
Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων,
Έξυπνα συστήματα Θέρμανσης/ψύξης
Έξυπνα συστήματα Απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησηςΠολυκατοικίες
Αναβάθμιση και πιστοποίηση ανελκυστήρα,
Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίαςΣε ποιους απευθύνεται

Σε φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματα δικαιώματα (πλήρους κυριότητας / επικαρπίας / ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και ανήκουν σε μία από τις 5 εισοδηματικές κατηγορίες που παρουσιάζονται παρακάτω, βάσει των εισοδημάτων της εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2019 (υποβολή εντός το 2020).

Εισοδηματικές κατηγορίες και ποσοστά επιχορήγησης

Πιο αναλυτικά


Ποσοστά επιχορήγησης για πολυκατοικίες

Πιο αναλυτικά


Κάλυψη Ιδιωτικής Συμμετοχής

Πιο αναλυτικά

Εισοδηματικές κατηγορίες και ποσοστά επιχορήγησης

Ατομικό

Εισόδημα

Οικογενειακό

Εισόδημα

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης*

COVID-19 premium

Ενεργειακό premium

Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης

Μέγιστο Ποσοστό Επιχ/σης για λιγνιτικές περιοχές

10.000

20.000

65%

10%

10%

85%

95%

> 10.000 – 20.000

> 20.000 – 30.000

55%

10%

10%

75%

85%

> 20.000 – 30.000

> 30.000 – 40.000

50%

10%

10%

70%

80%

> 30.000 – 50.000

> 40.000 – 70.000

45%

10%

10%

65%

75%

> 50.000 – 90.000

> 70.000 – 120.000

35%

10%

10%

55%

65%

Ποσοστά επιχορήγησης για πολυκατοικίες

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, και ορίζεται ως εξής:

Πολυκατοικία

Βασικό ποσοστό επιχορήγησης *

COVID-19 premium 

Ενεργειακό
premium

Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης 

Μέγιστο Ποσοστό Επιχ/σης για λιγνιτικές περιοχές 

Τύπου Α

60%

10%

10%

80%

90%

Τύπου Β

60%

10%

-

70%

80%

Δικαιούχος του προγράμματος και διαχειριστής του Προγράμματος είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (Hellenic Development Bank HDB www.hdb.com.gr).

Οι Τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ), παρέχοντας χαμηλότοκα δάνεια με επιδότηση επιτοκίου 100% στους ωφελούμενους του προγράμματος εφόσον το επιθυμούν, για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων.

Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.

Το τελικό επιτόκιο της δανειακής Σύμβασης διαμορφώνεται στο 4% και είναι επιδοτούμενο 100%. Ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/1975 που είναι μειωμένη, καθώς εφαρμόζεται μόνο στο τμήμα των κεφαλαίων της Τράπεζας και ανέρχεται σε 0,08%. Η εξόφληση των δανείων γίνεται με μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση και η διάρκεια του μπορεί να ρυθμιστεί σε 4, 5 ή 6 χρόνια. Άνευ εμπράγματων εξασφαλίσεων. Μηδενικό κόστος διαχείρισης δανειακού φακέλου των υποψήφιων ωφελούμενων του Προγράμματος.

Στην περίπτωση Πολυκατοικίας Τύπου Β η Ιδιωτική Συμμετοχή θα πρέπει να καλυφθεί αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια.

*Επί του βασικού ποσοστού επιχορήγησης προβλέπονται οι κάτωθι προσαυξήσεις:
• Προσαύξηση +10% σε όλους λόγω COVID – 19
• Ενεργειακό premium +10% σε κτήρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία.
• Προσαύξηση +10% για τους λιγνιτικούς δήμους των Π.Ε. Κοζάνης (Δήμοι: Κοζάνης, Βοϊου, Βελβεντού, Εορδαίας, Σερβίων), Φλώρινας (Δήμοι: Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών) και Αρκαδίας (Δήμοι: Μεγαλόπολης και Γορτυνίας).

Σε όλες τις κατηγορίες επιδοτείται επιπλέον το κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων και τυχόν μελετών καθώς και η αμοιβή συμβούλου έργου (λοιπές δαπάνες).

*Επί του βασικού ποσοστού επιχορήγησης προβλέπονται οι κάτωθι προσαυξήσεις:
• Προσαύξηση +10% σε όλους λόγω COVID – 19
• Ενεργειακό premium +10% σε κτήρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία.
• Προσαύξηση +10% για τους λιγνιτικούς δήμους των Π.Ε. Κοζάνης (Δήμοι: Κοζάνης, Βοϊου, Βελβεντού, Εορδαίας, Σερβίων), Φλώρινας (Δήμοι: Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών) και Αρκαδίας (Δήμοι: Μεγαλόπολης και Γορτυνίας).

Σε όλες τις κατηγορίες επιδοτείται επιπλέον το κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων και τυχόν μελετών καθώς και η αμοιβή συμβούλου έργου (λοιπές δαπάνες).

Πρόσθετες πληροφορίες

1.Προϋπολογισμός προγράμματος

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 896,75 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα είναι ετησίως διαθέσιμο.
Αφορά παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και δαπάνες αυτονόμησης στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».
«Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, του ΕΣΠΑ 2014-2020, με δικαιούχο του Προγράμματος την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ».3.Όροι και προϋποθέσεις

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων (για τις οποίες ισχύουν επιμέρους ανώτατα όρια ανά επιλέξιμη δαπάνη) κάθε Αίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,2 ευρώ ανά εξοικονομούμενη ΚWh, όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, και σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει:

48.500 ευρώ ανά κατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α ή
76.270 ευρώ ανά πολυκατοικία για κοινόχρηστες παρεμβάσεις (αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β).

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το άθροισμα του ανώτατου προϋπολογισμού επιλέξιμων παρεμβάσεων (επί του οποίου εφαρμόζεται το ποσοστό επιχορήγησης) και του ανώτατου προϋπολογισμού λοιπών δαπανών (κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων και λοιπών μελετών, αμοιβή συμβούλου), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει:
• τα 50.000 ευρώ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως
μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α,
• τα 80.000 ευρώ για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

Στην περίπτωση περισσότερων της μίας αιτήσεων από ωφελούμενο-φυσικό πρόσωπο, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης - ΑΙΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ στο σύνολο των αιτήσεών του.

Περισσότερα

• Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που υλοποιούνται μετά την ημερομηνία έκδοσης του 1ου ΠΕΑ το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017. Συγκεκριμένα επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, συμπεριλαμβανομένων των παραστατικών δαπανών αμοιβής συμβούλου έργου και εκπόνησης τεχνικών μελετών, καθώς και τα εξοφλημένα παραστατικά που αφορούν σε πληρωμή ενεργειακού επιθεωρητή, αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ανελκυστήρα, ασφαλιστικών εισφορών και καταβολή ιδίων κεφαλαίων (όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος), που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου μετά από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της αίτησης του Ωφελούμενου (ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.

• Οι δυνητικά ωφελούμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν εξ αρχής την Τράπεζα που επιθυμούν να συνεργαστούν για την υλοποίηση του προγράμματος και από την οποία εφόσον το επιθυμούν θα λάβουν δάνειο για την εξόφληση των δαπανών αναβάθμισης της κατοικίας τους.

2.Στόχοι προγράμματος

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και την ομαλή μετάβαση των κατοικιών σε νέα Έξυπνα σπίτια (smart homes) και έχει ως κύριο στόχο:

• την εξοικονόμηση ενέργειας
• την εξοικονόμηση κόστους για τους πολίτες
• την βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης
• την ασφάλειας και της υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτιρίων αυτών
• τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων
• τη μείωση των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου
• την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Ειδικότερα στοχεύει:

• στην ενεργειακή αναβάθμιση του 15% των κτιρίων στην Ελλάδα, ήτοι 60.000 κατοικίες/κτιριακές μονάδες ετησίως
• στην προώθηση ηλεκτροκίνησης και ανάπτυξη υποδομών φόρτισης
• στην αύξηση διείσδυσης και ενσωμάτωσης ΑΠΕ σε κτίρια και υποδομές.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Τρόπος αίτησης

Η αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr.Απαραίτητη Ενημέρωση

Προτού, προχωρήσετε σε αίτηση, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη Συναφή Ελληνική Νομοθεσία καθώς και το σχετικό έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης.Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων


Προσυμβατική Ενημέρωση Δανείου ATTICA EΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ


Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Περιφέρεια

Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων

Από 11.12.2020

Αττικής

Από 14.12.2020

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου

Από 16.12.2020

Δυτικής Ελλάδας

Από 18.12.2020

Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου

Από 21.12.2020

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Από 25.01.2021

Δυτικής Μακεδονίας

Από 27.01.2021

Κεντρικής Μακεδονίας

Από 29.01.2021

Θεσσαλίας

Από 01.02.2021

Για πολυκατοικίες από 18/01/2021 σε όλη την επικράτεια.

Προθεσμία αίτησης

Από τις 11/12/2020 γίνεται η υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια προκήρυξης του Γ΄ Κύκλου του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ΄ οίκον ΙΙ «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και θα γίνει διαδοχικά σε εννέα (9) φάσεις ανά Ομάδα περιφερειών.

Από τις 18/01/2021 γίνεται η υποβολή αιτήσεων για τις πολυκατοικίες.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού του προγράμματος.


Βήματα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα:


• Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα στη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος του Υπουργείου: exoikonomo2020.gov.gr - Καταχώρηση οικονομικών στοιχείων ενδιαφερομένου (φορολογικό έτος 2019) και στοιχείων ακινήτου – Καταχώρηση στοιχείων Α΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Αποδόσεως (Π.Ε.Α.) – Επιλογή παρεμβάσεων, κόστους παρεμβάσεων και ενεργειακού στόχου – Δήλωση Χρηματοδοτικού Σχήματος (Ίδια Κεφάλαια/Δάνειο). Η επιλογή δανείου επιτρέπεται να αλλάξει σε Ίδια Κεφάλαια κατά το επόμενο στάδιο αίτησης δανείου και πριν την μετάβαση της αίτησης «Προς Υπαγωγή»
• Ηλεκτρονικός έλεγχος πληρότητας Αίτησης από το Πληροφοριακό Σύστημα.
• «Ειδική Περίπτωση Αίτησης» και λήψη ενός μοναδικού εξαψήφιου ακέραιου αριθμού πρωτοκόλλου.
• Υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός καθορισμένης προθεσμίας.
• Έλεγχος Πληρότητας από το Πληροφοριακό Σύστημα (ολοκληρώνεται η ΟΡΙΣΤΙΚΗ υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ_ οι Αιτήσεις «Χωρίς Δάνειο» οδηγούνται άμεσα προς «Υπαγωγή»).
• Υποβολή Αίτησης Δανείου (εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί δάνειο) και ανάρτηση δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα για την προέγκριση του δανείου.
• Προέγκριση Δανείου- Ενημέρωση με επιστολή προέγκρισης δανείου.
• Έλεγχος Επιλεξιμότητας Αίτησης (από τον Δικαιούχο) - Υπαγωγή στη Δράση ή Απένταξη.
• Αποδοχή υπαγωγής από τον Ωφελούμενο.
• Έλεγχοι προ υπογραφής δανειακής Σύμβασης (από Τράπεζα) – Ανανέωση οικονομικής προέγκρισης (εάν απαιτείται).
• Υπογραφή δανειακής σύμβασης.
• Δήλωση Προμηθευτών στο Πληροφοριακό Σύστημα.
• Εκταμίευση προκαταβολής 70% του δανείου εφόσον ζητηθεί από τον δανειολήπτη και πίστωση στους λογαριασμούς των προμηθευτών.
• Υλοποίηση παρεμβάσεων.
• Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση, έκδοση Β’ Π.Ε.Α.- Επίτευξη Ελάχιστου Ενεργειακού Στόχου.
• Καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα στοιχείων του Β’ ΠΕΑ, στοιχείων υλοποιημένων παρεμβάσεων με επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και καταχώρηση δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων.
• Έλεγχος δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο και έγκριση παροχής των κινήτρων ή απένταξης από το πρόγραμμα.
• Εκταμίευση του συνόλου του δανείου (ή του υπολοίπου), καταβολή κινήτρων, εξόφληση προμηθευτών.

Σας ενδιαφέρει;

Εκδηλώστε σήμερα
ενδιαφέρον συμπληρώνοντας
την παρακάτω φόρμα,
για να επικοινωνήσουμε
μαζί σας και να σας
ενημερώσουμε
για τη διαδικασία.